Flors de Bach

flors-bachLes Flors de Bach formen part de les teràpies vibracionals, és a dir, que el medicament té un determinat poder vibratori que ajuda a corregir els estats emocionals generats en el nostre interior a causa de les experiències humanes que vivim i de “com” les vivim. En síntesi, la nostra actitud davant situacions externes i internes que ens succeeixen.

El Dr Edward Bach, homeòpata, va ser el seu creador, però actualment hi ha altres famílies de flors d’ampli espectre energètic creades d’acord a coneixements arquetípics actualitzats i de gran vibració, amb un potencial d’actuació molt efectiu per assimilar experiències humanes doloroses i poc desitjades, que normalment són les que generen la visita d’un pacient als nostres consultoris.

El tractament amb Essències Florals no es basa en un receptari de flors d’acord als símptomes, sinó d’una anàlisi exhaustiva de l’experiència humana que viu la persona i sobre la qual no aprèn l’ensenyament que li brinda la vida.

Davant sensacions i sentiments, les essències florals no ens poden “posar” ni “treure” emocions, però aquestes faciliten el fet “d’adonar-nos-en” i així poder acceptar-les i transformar-les conscientment. Les essències florals preses o administrades com un mer pal·liatiu de símptomes emotius no aniran més enllà d’un efecte d’autosuggestió tipus placebo i de curta durada. L’important no és veure la punta de l’iceberg que surt fora de l’aigua, sinó contemplar la seva totalitat. Només si es condueix l’experiència humana de fons hi haurà sanació.

La flor permet canviar l’estat vibratori de tots els nostres líquids interns que vibren d’acord a l’estat emocional dominant.

El fotògraf japonès Masaru Emoto ens va fer una important demostració científica en fotografiar cristalls d’aigua sota diferents situacions vibratòries: alegria, enuig, ràbia o diferents melodies, podent veure gràficament que els cristalls adopten diferents figures geomètriques: unes harmonioses i belles i altres deformades, depenent de la vibració de la paraula o de la música. L’aigua guarda una memòria i vibra d’acord als nostres pensaments i sentiments i cal tenir en compte que nosaltres estem constituïts per unes tres quartes parts d’aigua aproximadament!

El nostre estat d’ànim repercuteix directament sobre tots els líquids del nostre cos i per tant als nostres òrgans i vísceres.

El poder vibratori de les Flors de Bach, que s’ingereixen en forma líquida i en diverses preses al dia, ajuden a canviar els estats vibratoris alterats per la nostra actitud davant el que la vida ens dóna quan no és el que esperem d’ella.

La teràpia amb essències florals requereix del terapeuta un acostament amorós a l’experiència que viu el client i que difícilment podrem comprendre si no l’hem viscuda i treballada nosaltres mateixos. Un cop més arribem al punt en què l’important és la formació personal i humana del terapeuta, i no l’administració d’un producte segons un catàleg.